• biuro@zpserwis.com.pl

Inwentaryzacja


 

Do identyfikacji towarów za pomocą kodów kreskowych idealnym narzędziem są mobilne komputery przemysłowe z czytnikami kodów kreskowych, np. PSION lub Nautiz. Wraz z odpowiednim oprogramowaniem użyty może być do przeprowadzania inwentaryzacji, przy zarządzaniu stanem magazynu, do przyjmowania i wydawania towaru z magazynu itp.

Proponujemy systemy umożliwiające:

• wykonanie inwentaryzacji towarów

• wykonanie spisu towarów w pomieszczeniach handlowych i magazynowych

• śledzenie obiegu towarów od momentu produkcji lub odbioru w składzie celnym

• zarządzanie stanem magazynu -przyjmowanie i wydawanie towaru

• wykonanie inwentaryzacji środków trwałych

Zestaw służy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju inwentaryzacji w magazynie, sklepie itp. oraz umożliwia automatyzację spisu z natury i uzgodnień księgowych.
Praca odbywa się przy pomocy komputera Psion Workabout Scanner, do którego zostaje przekazana baza towarowa z komputera stacjonarnego. Inwentaryzacja odbywa się na zasadzie wyszukiwania towarów z listy towarów znajdujących się w bazie i wpisywania za pomocą klawiatury ich ilości. Jeżeli z jakiegoś powodu nie można zeskanować kodu danego towaru, to można go wyszukać ręcznie na wyświetlonej liście. Również w przypadku, gdy dany towar nie znajduje się na liście, można go ręcznie dopisać. Wyeliminowane zostają w ten sposób błędy wprowadzania danych, a także dane te są uporządkowane. Po zakończeniu spisu towarów otrzymane dane zostają przekazane do systemu stacjonarnego, gdzie źródłowa baza danych jest porównywana z bazą wynikową ze skanera.
Wczytanie tej samej bazy do kilku komputerów Workabout Scanner pozwala wykonać inwentaryzację w krótkim czasie.
Korzystając z odpowiedniego oprogramowania można wykonać spis towarów znajdujących się w danym pomieszczeniu magazynowym lub w jego części.
Program pozwala na automatyczna identyfikację towarów ze względu np. na datę ważności. Jest mobilnym podmagazynem głównego systemu magazynowego.

Każdą czynność w magazynie można zautomatyzować, jeżeli towary tam się znajdujące opatrzymy etykietami z kodami kreskowymi. Przyjmowanie oraz wydawanie towarów z magazynu sprowadza się wtedy do odczytania kodów kreskowych i wpisania ilości przyjętego lub wydanego towaru. Wykorzystując do tego komputer Psion Workabout Scanner z odpowiednim oprogramowaniem otrzymuje się gotowe dokumenty PZ lub WZ, które można wydrukować oraz przekazać do systemu stacjonarnego. Unika się w ten sposób kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych oraz związanych z tym pomyłek.

Jest to kompleksowy system pozwalający na śledzenie obiegu towarów od momentu produkcji lub odbioru towaru na składzie celnym poprzez realizację zamówień, dystrybucję oraz serwis sprzętu. W skład wchodzą dwa niezależne, połączone i ściśle współpracujące programy: program na komputer PC oraz oprogramowanie na komputer Workabout Scanner. Prawidłowe funkcjonowanie systemu zapewnia oznakowanie towarów kodem kreskowym zawierającym numer seryjny. Użycie komputera Workabout Scanner przy każdej czynności związanej z ruchem towaru i automatyczne przekazywanie odpowiednich dokumentów do systemu stacjonarnego zapewnia bezbłędną i pełną kontrolę. Szczegółowa ewidencja numerów seryjnych sprzętu umożliwia śledzenie ewentualnych reklamacji i pilnowania okresów gwarancji. Aplikacja na komputerze stacjonarnym zawiera również moduł zarządzający obrotem częściami zamiennymi.

Inwentaryzacja wyposażenia firmy może być wykonana szybko i sprawnie jeżeli wykorzysta się do tego komputer Workabout Scanner z odpowiednim programem. Należy najpierw jednorazowo dokonać oznakowania środków trwałych etykietkami z kodami kreskowymi. Stosując etykiety o odpowiednich parametrach czas ich funkcjonowania staje się nieograniczony. Pozwala to kontrolować istniejący stan oraz przesunięcia wynikające ze zmiany lokalizacji wyposażenia. Inwentaryzacja wyposażenia sprowadza się wtedy do skanowania kodów kreskowych za pomocą komputera. Po zakończeniu zbierania informacji można wydrukować kartotekę wyposażenia należącego do określonego obiektu lub znajdującego się w danym pomieszczeniu oraz dokonać transmisji do programu na komputerze PC.

– zakładanie i modyfikacja kartoteki wyposażenia
– przeglądanie kartoteki wg różnych kryteriów
– wydruk kartoteki oraz raportów sumarycznych
– transmisja danych z komputera Psion
– archiwizowanieZestaw umożliwia uzyskanie informacji o stwierdzonych niedoborach, nadwyżkach, zmianach lokalizacji.
YouTube