• biuro@zpserwis.com.pl

Systemy IT dla branży WOD-KAN

Atutem programu WODNIK na WORKABOUT PRO 4 i NAUTIZ X4 jest:
• Bardzo szybkie rozliczenia w porównaniu z PSION’em MX
• Drukowanie bezprzewodowe (technologia Bluetooth)
• Możliwość drukowania duplikatu dowolnej faktury
• Możliwość anulowania faktury i odczytu
• Możliwość rozbudowy o moduł odczytu radiowegoProgram WODNIK umożliwia:• Rejestrację stanów wodomierzy
• Naliczanie rachunku z uwzględnieniem
– nadpłat z okresu poprzedniego
– szacowania zużycia w przypadku zmiany cen
– rozliczania odbiorcy z zainstalowanymi podlicznikami wodomierzowymi lub ryczałtowymi
– rozliczania odbiorcy z kilkoma punktami poboru
– rozliczania odbiorcy ryczałtowego
– rozliczania odczytów pośrednich tzn. nie zakończonych wydrukiem rachunku na PC
– naliczania podatku VAT
• Wydruk faktur VAT lub rachunków uproszczonych
– płatnych u inkasenta
– płatnych na poczcie łącznie z blankietami wpłat
• Pobieranie zadłużenia odbiorcy wraz z odsetkami (jeśli ten zadeklaruje jego spłatę)
• Anulowanie faktury i odczytu
• Wydruk duplikatu dowolnej faktury
• Wydruk szeregu zestawień kontrolnych (ułatwiających pracę inkasentowi oraz umożliwiających
rozliczenie jego pracy)
• Posiada dodatkowe moduły
– rozliczania usług np. podgrzanie wody
– drukowania kodów kreskowych na blankietach wpłatyProgram WODNIK po wykonaniu dodatkowego modułu komunikacyjnego, może współpracować z każdym programem PC-towym służącym do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Program FIRMA na komputerze stacjonarnym PC rozwiązuje następujące problemy:

• Rozliczanie odbiorców (wg faktycznego zużycia)
– wg wodomierzy i norm ryczałtowych
– odbiorców indywidualnych i firm
– rozliczanie odbiorców w 999 grupach cen jednocześnie
• Rozliczanie produkcji wody
– zestawienia produkcji, sprzedaży i zużycia wody wg stacji, gmin i grup odbiorców
– ewidencjonowanie kosztów produkcji, sprzedaży, odbioru i oczyszczania ścieków jako podstawa
do wyznaczenia ceny 1 m3 wody i ścieków
• Księgowanie wpłat
– z pełną obsługą księgowości w zakresie rozliczania wody
– rejestry sprzedaży z VAT
– noty odsetkowe
– wezwania
• Gospodarka wodomierzowa
• Posiada dodatkowe moduły
– czytania kodów kreskowych
– rozliczania usług np. podgrzanie wody, wywóz nieczystości
– współpraca z kasą fiskalną

 
YouTube