Systemy IT dla branży WOD-KAN


WAP

Dwa niezależne, ale współpracujące ze sobą programy.

System rozliczeń produkcji i sprzedaży wody oraz odbioru ścieków “FIRMA-WODNIK”

W skład systemu wchodzą dwa niezależne, ale współpracujące ze sobą programy: FIRMA i WODNIK.

Program WODNIK na komputer WORKABOUT PRO 4 i NAUTIZ X4 jest kompatybilny z programem INKASENT używanym na komputerach starszej generacji, typu PSION WORKABOUT MX.

Atutem programu WODNIK na WORKABOUT PRO 4 i NAUTIZ X4 jest:
• Bardzo szybkie rozliczenia w porównaniu z PSION’em MX
• Drukowanie bezprzewodowe (technologia Bluetooth)
• Możliwość drukowania duplikatu dowolnej faktury
• Możliwość anulowania faktury i odczytu
• Możliwość rozbudowy o moduł odczytu radiowego

Program WODNIK umożliwia:

• Rejestrację stanów wodomierzy     
• Naliczanie rachunku z uwzględnieniem    
    – nadpłat z okresu poprzedniego
    – szacowania zużycia w przypadku zmiany cen
    – rozliczania odbiorcy z zainstalowanymi podlicznikami wodomierzowymi lub ryczałtowymi
    – rozliczania odbiorcy z kilkoma punktami poboru
    – rozliczania odbiorcy ryczałtowego
    – rozliczania odczytów pośrednich tzn. nie zakończonych wydrukiem rachunku na PC
    – naliczania podatku VAT
• Wydruk faktur VAT lub rachunków uproszczonych
    – płatnych u inkasenta      
    – płatnych na poczcie łącznie z blankietami wpłat      
• Pobieranie zadłużenia odbiorcy wraz z odsetkami (jeśli ten zadeklaruje jego spłatę)
• Anulowanie faktury i odczytu
• Wydruk duplikatu dowolnej faktury
• Wydruk szeregu zestawień kontrolnych (ułatwiających pracę inkasentowi oraz umożliwiających
    rozliczenie jego pracy)      
• Posiada dodatkowe moduły    
   – rozliczania usług np. podgrzanie wody      
   – drukowania kodów kreskowych na blankietach wpłaty
             
Program WODNIK po wykonaniu dodatkowego modułu komunikacyjnego, może współpracować z każdym programem PC-towym służącym do rozliczania sprzedaży wody i odbioru ścieków.

Program FIRMA na komputerze stacjonarnym PC rozwiązuje następujące problemy:

• Rozliczanie odbiorców (wg faktycznego zużycia)      
    – wg wodomierzy i norm ryczałtowych
    – odbiorców indywidualnych i firm          
    – rozliczanie odbiorców w 999 grupach cen jednocześnie
• Rozliczanie produkcji wody      
    – zestawienia produkcji, sprzedaży i zużycia wody wg stacji, gmin i grup odbiorców
    – ewidencjonowanie kosztów produkcji, sprzedaży, odbioru i oczyszczania ścieków jako podstawa
       do wyznaczenia ceny 1 m3 wody i ścieków
• Księgowanie wpłat      
    – z pełną obsługą księgowości w zakresie rozliczania wody      
    – rejestry sprzedaży z VAT      
    – noty odsetkowe
    – wezwania
• Gospodarka wodomierzowa
• Posiada dodatkowe moduły            
    – czytania kodów kreskowych            
    – rozliczania usług np. podgrzanie wody, wywóz nieczystości      
    – współpraca z kasą fiskalną

Comments are closed.