• biuro@zpserwis.com.pl

Systemy Radiowego Odczytu Wodomierzy

Radiowy odczyt wodomierzy – to nowoczesna technologia automatyzująca pracę inkasenta dokonującego odczytu liczników wody. Cały system składa się z odpowiedniego licznika wyposażonego w nakładkę radiową oraz modułu odczytowego połączonego z komputerem inkasenckim zawierającym specjalistyczne oprogramowanie. Możliwe jest dostosowania już posiadanego zestawu (Workabout PRO 4, Nautiz X4) do odczytów radiowych Zastosowana technika radiowa pozwala na zdalny odczyt liczników z odległości do kilkuset metrów. Wykorzystywana jest głównie w miejscach trudno dostępnych dla inkasentów, takich jak studzienki kanalizacyjne, zbiorniki wodne, a także budynki publiczne i prywatne w czasie nieobecności użytkowników czy ogródki działkowe.

Odczyt radiowy z nakładek Sensus Scout i Apator Powogaz do systemu ZPWODNIK pozwala na:

1. Indywidualne odczytywanie i konfigurowanie nakładek.
2. Odczyt z nakładki m.in. informacji o:

• aktualnym stanie wodomierza
• próbie ingerencji (demontażu)
• przepływie wstecznym
• wycieku
• pęknięciu rury
• niskim poziomie baterii w nakładce
• historii zużycia (nawet 24 miesiące wstecz).

3. Automatyzacja dodawania wodomierzy i nakładek do bazy danych z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych.
4. Sprawdzanie alarmów na miejscu oraz ich analiza w programie na PC.
5. Odczyt poprzez repeatery – znaczące zwiększenie zasięgu radiowego.
6. Pełna integracja z oprogramowaniem Wodnik.
7. Bezpieczna transmisja danych (dwukierunkowa) pomiędzy nakładką komputerem inkasenckim.

Dodatkowe korzyści płynące z zastosowania prezentowanego systemu to eliminacja pomyłek przy odczytach, skrócenie czasu odczytów, detekcja wycieków, wstecznych przepływów oraz prób kradzieży wody.

Zastosowana technologia pozwala także na dokonywanie samoczynnych  odczytów stanu licznika przez nakładkę radiową zgodnie z obowiązującym cyklem rozliczeniowym oraz na dokładny odczyt, a co za tym idzie eliminacja błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem stanu. Możliwe jest przechowywanie w pamięci do trzynastu ostatnich odczytów, które jednorazowo mogą zostać pobrane przez moduł odczytowy.

 

Folder Targi 2014