• biuro@zpserwis.com.pl

Rejestracja produkcji


Program REJESTRACJA PRODUKCJI przeznaczony jest do obsługi małych oraz średnich firm. Został stworzony na komputer marki Workabout, w celu ułatwienia gromadzenia danych dotyczących zatrudnionych pracowników: czasu ich pracy oraz wyprodukowanego przez nich asortymentu.

Charakterystyka programu
Program współpracuje z oprogramowaniem „KALI” na komputer PC. „Rejestracja produkcji” przygotowuje dane dla zestawień dziennych, które opracowane są w module MS Excel. Ponadto na koniec miesiąca są przygotowywane raporty pracy akordowej oraz wejść i wyjść pracowników, które następnie zostają wyeksportowane na komputer PC.

Program „Rejestracja produkcji” posiada wiele funkcji ułatwiających wprowadzanie oraz zarządzanie danymi, włącznie z edycją cen dla wyprodukowanego asortymentu i podziałem na nadgodziny oraz godziny nominalne.

– ewidencja wejść i wyjść pracowników akordowych i godzinowych
– rejestracja produkcji dla pracowników akordowych
– obsługa wielozmianowego systemu pracy
– przeglądanie aktualnego stanu magazynowego lub poprzednich dni jeszcze nie przekazanych do PC
– obsługa bazy pracowników i asortymentu.
– przygotowanie plików dla dziennej karty pracy (do modułu przygotowanego w VBA dla MS Excel 2000/XP)
– generowanie miesięcznych raportów produkcji oraz wejść – wyjść na potrzeby aplikacji Kadrowo – Płacowej
– obsługa wymiany danych z komputerem PC
– możliwość archiwizacji danych na komputerze PC

YouTube