• biuro@zpserwis.com.pl

Repertorium


KWIRYNIUSZ – oprogramowanie dla Kancelarii Prawnych

Program służy do ewidencjonowania spraw prowadzonych przez kancelarie prawne. Jest dostosowywany indywidualnie do specyfiki pracy danej Kancelarii, by w pełni zaspokoić jej potrzeby.

1. Dodawanie i edycja prowadzonych przez Kancelarię spraw. Program umożliwia:
– określanie kilku osób i firm jako powoda i pozwanego
– prowadzenie prywatnej numeracji spraw
– określanie rodzaju sprawy i wartości przedmiotu sporu
– wprowadzanie terminów rozpraw z krótką notatką (gdzie, o której)
– określanie kosztów prowadzenia sprawy (pełnomocnictwo, wpis)
– notowanie zasądzanych kosztów radcy prawnego wraz z terminami spłat
– prowadzenie historii obiegu akt i dokumentów
– wprowadzanie orzeczeń sądowych

2. Sprawne i szybkie wyszukiwanie danej sprawy na podstawie znajomości m.in.:
– danych powoda lub pozwanego
– numeru wewnętrznego Kancelarii
– sygnatury sądowej
– terminu rozprawy
– rodzaju sprawy lub wartości przedmiotu sporu

3. Tworzenie zestawień – przeglądanie danej grupy spraw m.in.:
– sprawy w danym roku
– sprawy danego rodzaj
– sprawy danego Klienta
– sprawy przekazane/nie przekazane do komornika
– możliwość łączenia różnych kryteriów

4. Drukowanie listy spraw (wszystkich lub wybranej grupy).

5. Drukowanie szczegółów dla każdej sprawy z osobna.

6. Tworzenie kopii zapasowej bazy danych oraz odtwarzanie jej w przypadku awarii.

Kancelaria, do potrzeb której został dostosowany obecny program, zajmuje się głównie sprawami mieszkaniowymi, dlatego obecne jest miejsce na adres spornego lokalu oraz rejon miasta. Możliwa jest zmiana lub dodanie innych pól, by jak najlepiej opisywały sprawy prowadzone przez daną Kancelarię.

Możliwe jest dostosowanie programu do równoczesnej pracy na wielu komputerach połączonych w sieć.

Wersja demo programu KWIRYNIUSZ:

1. Pobierz i zainstaluj serwer bazy danych Firebird

2. Pobierz i rozpakuj KWIRYNIUSZ (program nie wymaga instalacji)

Wersja demo programu ograniczona jest do 20 wpisów.

YouTube