Skanuj kod i drukuj

Program ZPC_DrukujKod to zaawansowane narzędzie do zarządzania etykietami, które oferuje elastyczność i personalizację w tworzeniu oraz drukowaniu etykiet na drukarkach Zebra z systemem Link-OS. Oto opis jego funkcjonalności:

  • Dodawanie niestandardowych szablonów etykiet (ZPL):

Możliwość dodawania do programu własnych szablonów etykiet opartych na języku Zebra Programming Language (ZPL), zapewniających pełną kontrolę nad układem i zawartością etykiety.

  • Wprowadzanie zmiennych do etykiety przez skanowanie kodu lub ręcznie

Umożliwienie dodawania zmiennych do etykiety poprzez skanowanie kodu kreskowego lub ręczne wprowadzanie danych, co gwarantuje łatwość i elastyczność w uzupełnianiu informacji na etykiecie.

  • Automatyczny wydruk po zeskanowaniu kodu:

Natychmiastowy wydruk etykiety po zeskanowaniu kodu, eliminujący potrzebę dodatkowych kroków i przyspieszający proces drukowania.

  • Druk określonej liczby kopii danej etykiety:

Funkcja umożliwiająca określenie liczby kopii, jaką chcesz wydrukować dla danej etykiety, co pozwala na masowe drukowanie etykiet z wybranymi danymi.

  • Historia wydruków:

Zapewnienie rejestru historii wszystkich wydruków, co umożliwia śledzenie, monitorowanie i zarządzanie przeszłymi zrealizowanymi etykietami.

  • Wydruk pliku etykiety z zasobu lokalnego/sieciowego wyzwalany przez zeskanowanie kodu o określonej wartości:

Możliwość wydruku szablonu etykiety na podstawie wartości zeskanowanego kodu z lokalnego lub sieciowego źródła, co umożliwia szybkie i precyzyjne drukowanie na żądanie.

Program umożliwia użytkownikom szybkie, spersonalizowane i efektywne oznakowanie produktów czy elementów. Program jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klienta.