• biuro@zpserwis.com.pl

Zbiory owoców


Oprogramowanie ZBIORY znajduje zastosowanie na różnego rodzaju plantacjach owoców, gdzie pracownicy zatrudniani są w systemie akordowym. Program jest przystosowany do rejestrowania pracy z około 2 tys. pracowników oraz o przekroju produkcji rzędu 200 rodzajów asortymentu.

Charakterystyka programu:

Program został napisany na mobilne komputery przemysłowe z czytnikami kodów kreskowych, np. PSION lub Nautiz, w celu ułatwienia gromadzenia oraz obróbki danych, m.in. takich jak: ilość zebranych owoców z podziałem na pracowników, wartość wynagrodzenia dla każdego z nich, informacja o gatunku zebranego produktu i możliwość dokonywania kontroli jakości.

Praca z urządzeniem polega głównie na zeskanowaniu kodu kreskowego, którym oznaczeni są zarówno pracownicy jak i asortyment, oraz wprowadzeniu ilości towaru. W praktyce skutkuje to wyeliminowaniem większości pomyłek oraz znacznym skróceniem czasu rejestracji.

Rejestrowanie danych o zbiorach może być dokonywane poprzez kilka lub kilkanaście mikrokomputerów PSION lub Nautiz, jako że każdy Nadzorca ma swój unikalny symbol. W ten sposób, po przekazaniu danych do komputera stacjonarnego, można przeprowadzić dokładną analizę pod kątem zbieraczy oraz nadzorców.

Funkcjonalność programu

– importowanie danych z PC dotyczących pracowników oraz produkowanego asortymentu (uzupełnianie danych o pracownikach można wykonywać na początek każdego dnia)

– odczytywanie danych o pracownikach i asortymentu na podstawie przypisanego kodu kreskowego

– przed zatwierdzeniem ilości produkcji przy danym pracowniku jest możliwość przeglądania całej listy oraz zmiany ilości dla danej pozycji produkcji (zapisywany jest jako nowa pozycja a stara pozycja oznaczona jako nieaktywna)

– anulowanie wpisu o produkcji jest oznaczone jako nieaktywne (czyli nie dokonywane jest fizyczne wykasowanie)

– w każdym momencie możemy dowiedzieć się o ilości produkcji dla wskazanego pracownika w bieżącym i poprzednim okresie odczytowym

– podgląd aktualnego stanu magazynowego (od pozycji ostatniego załadunku i wysyłki towaru)

– możliwość podglądu historii załadunków (każdy załadunek jest oznaczony identyfikatorem kierowcy i opisem załadunku) oraz pozycji podsumowań produkcji

– powrotne dane dla PC zawierają informacje o zarejestrowanej produkcji oraz historii załadunków

– program posiada dwa stopnie dostępu do danych i jego funkcji: poziom administratora (pobieranie danych z PC i eksportowanie danych do PC) i nadzorcy (osoby uprawnionej do rejestrowania produkcji)

– w programie zaimplementowano Moduł umożliwiający wysyłania kodów kreskowych bezpośrednio do komputera PC (Program do wypłat na PC ma możliwość pobierania kodów kreskowych przy pomocy mobilnego komputera przemysłowego).