Inwentaryzacja

Oprogramowanie oraz urządzenia mobilne z czytnikami kodów.