Rejestracja produkcji

Gromadzenia danych dotyczących zatrudnionych pracowników: czasu ich pracy oraz wyprodukowanego przez nich asortymentu.